Vg Resor AB


Kontaktuppgifter

0707-291068
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Vg Resor AB!

Välkommen till VG Resor!
VG Resor är ett bussbolag baserat i Borås i Västergötland, som kör beställningstrak till destinationer runt om i Europa.

Vi arrangerar trygga och bekväma bussresor för företag, föreningar och andra grupper.

VG Resor drivs av Peder Andersen, som har gedigen erfarenhet i branschen.

Vi satsar stort på säkerhet och komfort och har som mål att ge alla resenärer en riktigt trevlig resa med oss.

Kontakta oss gärna för mer information.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -34
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4,529 5,725 5,483
Rörelseresultat 144 231 -307
Resultat efter finansnetto -34 9 -365
Resultat före skatt -34 9 -365
Årets resultat -34 9 -364
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,496 2,804 3,111
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 417 336 878
Summa 2,913 3,140 3,989
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 77 129 137
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,444 2,728 3,475
Kortfristiga skulder 392 283 378
Eget kapital och skulder 2,913 3,140 3,989
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 106.40% 118.70% 232.30%
Vinstmarginal 3.10% 4.00% -5.60%
Soliditet 2.60% 4.10% 3.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2 2 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 125 191 294
Personalkostnader 1,071 854 878
Sociala kostnader 283 253 251
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 133 85 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
360720-XXXX Björk, Curt Olof Suppleant sedan 2006-03-30
670412-XXXX Andersen, Leif Peder Ledamot sedan 2006-03-30
670412-XXXX Andersen, Leif Peder Verkställande direktör sedan 2006-03-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
610314-XXXX Sandberg, Erik Arne Peter Revisor sedan 2007-09-24