Staples Sweden AB - Huvudkontor

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Staples Sweden AB - Huvudkontor!

Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaterial, kontors-maskiner, service av kontorsutrustning, samt försäljning av övriga förbrukningsartiklar för skolor och kontor ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Staples Sweden AB - Huvudkontor är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Borås, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Staples Sweden AB - Huvudkontor är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 35238
Resultaträkning (TKR) 2013-01 2012-01 2011-01
Nettoomsättning 1,684,551 1,723,086 1,732,100
Rörelseresultat 64,605 125,587 153,458
Resultat efter finansnetto 68,545 127,445 154,250
Resultat före skatt 50,769 95,523 127,736
Årets resultat 35,238 68,722 109,061
Balansräkning 2013-01 2012-01 2011-01
Tillgångar
Varulager m.m. 126,404 139,792 136,054
Anläggningstillgångar 117,608 174,000 159,180
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 726,844 597,813 477,580
Summa 844,452 771,813 636,760
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10,000 10,000 10,000
Bundet eget kapital 10,000 10,000 10,000
Eget kapital 312,695 313,283 290,970
Obeskattade reserver 88,019 70,242 38,320
Avsättningar 1,352 9,659 9,866
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 442,386 378,629 297,603
Eget kapital och skulder 844,452 771,813 636,760
NYCKELTAL 2013-01 2012-01 2011-01
Kassalikviditet 164.30% 157.90% 160.50%
Vinstmarginal 3.80% 7.30% 8.90%
Soliditet 45.20% 47.10% 50.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-01 2012-01 2011-01
Antal anställda 406 433 437
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,625 1,786 1,454
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 63,182 62,345 64,160
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470617-XXXX Andersson, Berne Erik Gunnar Arbetstagarrepresentant sedan 2008-04-04
470617-XXXX Andersson, Berne Erik Gunnar Suppleant sedan 2008-04-04
550517-XXXX Vallenland, Jan Anders Arbetstagarrepresentant sedan 2008-04-04
550517-XXXX Vallenland, Jan Anders Ledamot sedan 2008-04-04
571026-XXXX Kallin, Karin Maria Arbetstagarrepresentant sedan 2009-09-22
571026-XXXX Kallin, Karin Maria Ledamot sedan 2009-09-22
650109-XXXX Kerroum, Mostefa Arbetstagarrepresentant sedan 2008-04-04
650109-XXXX Kerroum, Mostefa Suppleant sedan 2008-04-04
670620-XXXX Boevé, Coen Ledamot sedan 2013-07-01
670620-XXXX Boevé, Coen Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-07-01
680507-XXXX Karlsson, Mats Olof Ledamot sedan 2008-02-11
680507-XXXX Karlsson, Mats Olof Verkställande direktör sedan 2010-07-31
680507-XXXX Karlsson, Mats Olof Ordförande sedan 2013-11-18
810424-XXXX Nilsson, Lars Mathias Ledamot sedan 2013-11-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2009-01-16
650421-XXXX Ekelund, Leif Fredrik Huvudansvarig revisor sedan 2009-01-16
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460103-XXXX Ekholm, Mona Lilian Irene Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 - 2009-09-22
460103-XXXX Ekholm, Mona Lilian Irene Ledamot 2008-04-04 - 2009-09-22
460103-XXXX Ekholm, Mona Lilian Irene Suppleant 2003-11-01 - 2008-04-04
500429-XXXX Hällström, Ulf Erik Ledamot 1998-07-17 - 2009-01-16
500429-XXXX Hällström, Ulf Erik Verkställande direktör 1998-07-17 - 2009-01-16
500429-XXXX Hällström, Ulf Erik Ordförande 2008-02-11 - 2009-01-16
510627-XXXX Bennäs, Sten Göran Folke Extern vice verkställande direktör 1992-10-16 - 2008-02-11
520504-XXXX Nilsson, Bengt Sture Anders Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 - 2008-04-04
520504-XXXX Nilsson, Bengt Sture Anders Ledamot 2003-11-01 - 2008-04-04
550823-XXXX Maarud, Björn Ledamot 2002-12-11 - 2008-02-11
550823-XXXX Maarud, Björn Ordförande 2002-12-11 - 2008-02-11
550823-XXXX Maarud, Björn Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2008-02-11
590513-XXXX Enemark, Tonny Arbetstagarrepresentant 1995-04-19 - 2008-04-04
590513-XXXX Enemark, Tonny Ledamot 1999-10-05 - 2008-04-04
591217-XXXX Olset, Henning Extern firmatecknare 2009-09-22 - 2011-11-30
591217-XXXX Olset, Henning Ledamot 2003-11-01 - 2008-02-11
591217-XXXX Olset, Henning Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2008-02-11
591217-XXXX Olset, Henning Utlandsbosatt inom EES 2009-09-22 - 2011-11-30
641111-XXXX Ewert, Christian Bertil Ledamot 2008-02-11 - 2009-09-22
641126-XXXX Idofsson, Bengt Jonas Evert Arbetstagarrepresentant 2001-05-22 - 2008-04-04
641126-XXXX Idofsson, Bengt Jonas Evert Suppleant 2001-05-22 - 2008-04-04
651204-XXXX Gundersen, Per Ledamot 2009-01-16 - 2013-11-18
651204-XXXX Gundersen, Per Verkställande direktör 2009-01-16 - 2010-07-31
651204-XXXX Gundersen, Per Ordförande 2009-01-16 - 2013-11-18
651204-XXXX Gundersen, Per Utlandsbosatt inom EES 2009-01-16 - 2013-11-18
660615-XXXX Peters, Gerardus Maria Henri Ledamot 2009-09-22 - 2013-07-01
660615-XXXX Peters, Gerardus Maria Henri Utlandsbosatt inom EES 2009-09-22 - 2013-07-01
680507-XXXX Karlsson, Mats Olof Vice verkställande direktör 2008-02-11 - 2010-07-31
Tidigare Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2007-03-15 - 2009-01-16
560315-XXXX Enerbäck, Börje Olof Huvudansvarig revisor 2007-03-15 - 2009-01-16
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556091-3591
VD Karlsson ,Mats
Registrerat 1964-02-14
Status Fusion avslutad
Anställda 406
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 1777
Postnummer 50117
Postort Borås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
47410 Datorbutiker, data- och tv-spelsbutiker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaterial, kontors-maskiner, service av kontorsutrustning, samt försäljning av övriga förbrukningsartiklar för skolor och kontor ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder