Staples Sweden AB - Huvudkontor


Kontaktuppgifter

033-171700
info@tgskrivab.com
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Staples Sweden AB - Huvudkontor!

Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaterial, kontors-maskiner, service av kontorsutrustning, samt försäljning av övriga förbrukningsartiklar för skolor och kontor ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Staples Sweden AB - Huvudkontor är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Borås, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Staples Sweden AB - Huvudkontor är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 35238
Resultaträkning (TKR) 2013-01 2012-01 2011-01
Nettoomsättning 1 684 551 1 723 086 1 732 100
Rörelseresultat 64 605 125 587 153 458
Resultat efter finansnetto 68 545 127 445 154 250
Resultat före skatt 50 769 95 523 127 736
Årets resultat 35 238 68 722 109 061
Balansräkning 2013-01 2012-01 2011-01
Tillgångar
Varulager m.m. 126 404 139 792 136 054
Anläggningstillgångar 117 608 174 000 159 180
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 726 844 597 813 477 580
Summa 844 452 771 813 636 760
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000
Bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000
Eget kapital 312 695 313 283 290 970
Obeskattade reserver 88 019 70 242 38 320
Avsättningar 1 352 9 659 9 866
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 442 386 378 629 297 603
Eget kapital och skulder 844 452 771 813 636 760
NYCKELTAL 2013-01 2012-01 2011-01
Kassalikviditet 164,30% 157,90% 160,50%
Vinstmarginal 3,80% 7,30% 8,90%
Soliditet 45,20% 47,10% 50,00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-01 2012-01 2011-01
Antal anställda 406 433 437
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1 625 1 786 1 454
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 63 182 62 345 64 160
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470617-XXXX Andersson, Berne Erik Gunnar Arbetstagarrepresentant sedan 2008-04-04
470617-XXXX Andersson, Berne Erik Gunnar Suppleant sedan 2008-04-04
550517-XXXX Vallenland, Jan Anders Arbetstagarrepresentant sedan 2008-04-04
550517-XXXX Vallenland, Jan Anders Ledamot sedan 2008-04-04
571026-XXXX Kallin, Karin Maria Arbetstagarrepresentant sedan 2009-09-22
571026-XXXX Kallin, Karin Maria Ledamot sedan 2009-09-22
650109-XXXX Kerroum, Mostefa Arbetstagarrepresentant sedan 2008-04-04
650109-XXXX Kerroum, Mostefa Suppleant sedan 2008-04-04
670620-XXXX Boevé, Coen Ledamot sedan 2013-07-01
670620-XXXX Boevé, Coen Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-07-01
680507-XXXX Karlsson, Mats Olof Ledamot sedan 2008-02-11
680507-XXXX Karlsson, Mats Olof Verkställande direktör sedan 2010-07-31
680507-XXXX Karlsson, Mats Olof Ordförande sedan 2013-11-18
810424-XXXX Nilsson, Lars Mathias Ledamot sedan 2013-11-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2009-01-16
650421-XXXX Ekelund, Leif Fredrik Huvudansvarig revisor sedan 2009-01-16
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460103-XXXX Ekholm, Mona Lilian Irene Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 - 2009-09-22
460103-XXXX Ekholm, Mona Lilian Irene Ledamot 2008-04-04 - 2009-09-22
460103-XXXX Ekholm, Mona Lilian Irene Suppleant 2003-11-01 - 2008-04-04
500429-XXXX Hällström, Ulf Erik Ledamot 1998-07-17 - 2009-01-16
500429-XXXX Hällström, Ulf Erik Verkställande direktör 1998-07-17 - 2009-01-16
500429-XXXX Hällström, Ulf Erik Ordförande 2008-02-11 - 2009-01-16
510627-XXXX Bennäs, Sten Göran Folke Extern vice verkställande direktör 1992-10-16 - 2008-02-11
520504-XXXX Nilsson, Bengt Sture Anders Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 - 2008-04-04
520504-XXXX Nilsson, Bengt Sture Anders Ledamot 2003-11-01 - 2008-04-04
550823-XXXX Maarud, Björn Ledamot 2002-12-11 - 2008-02-11
550823-XXXX Maarud, Björn Ordförande 2002-12-11 - 2008-02-11
550823-XXXX Maarud, Björn Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2008-02-11
590513-XXXX Enemark, Tonny Arbetstagarrepresentant 1995-04-19 - 2008-04-04
590513-XXXX Enemark, Tonny Ledamot 1999-10-05 - 2008-04-04
591217-XXXX Olset, Henning Extern firmatecknare 2009-09-22 - 2011-11-30
591217-XXXX Olset, Henning Ledamot 2003-11-01 - 2008-02-11
591217-XXXX Olset, Henning Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2008-02-11
591217-XXXX Olset, Henning Utlandsbosatt inom EES 2009-09-22 - 2011-11-30
641111-XXXX Ewert, Christian Bertil Ledamot 2008-02-11 - 2009-09-22
641126-XXXX Idofsson, Bengt Jonas Evert Arbetstagarrepresentant 2001-05-22 - 2008-04-04
641126-XXXX Idofsson, Bengt Jonas Evert Suppleant 2001-05-22 - 2008-04-04
651204-XXXX Gundersen, Per Ledamot 2009-01-16 - 2013-11-18
651204-XXXX Gundersen, Per Verkställande direktör 2009-01-16 - 2010-07-31
651204-XXXX Gundersen, Per Ordförande 2009-01-16 - 2013-11-18
651204-XXXX Gundersen, Per Utlandsbosatt inom EES 2009-01-16 - 2013-11-18
660615-XXXX Peters, Gerardus Maria Henri Ledamot 2009-09-22 - 2013-07-01
660615-XXXX Peters, Gerardus Maria Henri Utlandsbosatt inom EES 2009-09-22 - 2013-07-01
680507-XXXX Karlsson, Mats Olof Vice verkställande direktör 2008-02-11 - 2010-07-31
Tidigare Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2007-03-15 - 2009-01-16
560315-XXXX Enerbäck, Börje Olof Huvudansvarig revisor 2007-03-15 - 2009-01-16