Boda Återvinningscentral - Borås

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Boda Återvinningscentral - Borås!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinningsmaterial och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktig hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Boda Återvinningscentral - Borås är registerat som aktivt privat aktiebolag i Borås, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Boda Återvinningscentral - Borås är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 603
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 932,698 896,218 789,128
Rörelseresultat 98,932 106,622 48,512
Resultat efter finansnetto 60,061 63,276 20,004
Resultat före skatt 1,076 1,068 -8,368
Årets resultat 603 595 1,135
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 16,482 17,194 19,197
Anläggningstillgångar 1,496,868 1,502,365 1,197,854
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 262,988 209,528 246,418
Summa 1,759,856 1,711,893 1,444,272
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10,000 10,000 10,000
Bundet eget kapital 10,000 10,000 10,000
Eget kapital 43,742 43,139 42,544
Obeskattade reserver 195,397 155,022 127,866
Avsättningar 79,706 60,096 0
Långfristiga skulder 385,601 383,349 409,209
Kortfristiga skulder 1,055,410 1,070,287 864,653
Eget kapital och skulder 1,759,856 1,711,893 1,444,272
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 24.90% 19.60% 28.50%
Vinstmarginal 10.50% 11.70% 6.10%
Soliditet 10.70% 9.00% 9.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 222 209 152
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,771 1,811 1,181
Personalkostnader 113,477 112,946 76,672
Sociala kostnader 29,887 35,991 21,713
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1,236,475 0 0
Varav utnyttjad 889,688 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
360809-XXXX Jünke, Eike Helmar Ledamot sedan 2003-05-08
401029-XXXX Romild, Gunnel Irene Suppleant sedan 2012-10-12
410401-XXXX Artursson, Conny Gerhard Suppleant sedan 2011-06-22
420102-XXXX Dahlin, Jan Olof Richard Ledamot sedan 2011-06-22
420120-XXXX Jonsson, Kjerstin Berit Ledamot sedan 2012-10-12
430831-XXXX Rudd, Axel Philip Carl Ledamot sedan 2011-06-22
450126-XXXX Engström, Lars Olle Suppleant sedan 2011-06-22
460410-XXXX Johansson, Bill Ingemar Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-07-10
490228-XXXX Sandell, Bengt Gustav Vilhelm Suppleant sedan 2006-08-30
490524-XXXX Peters, Per Axel Gunnar Extern verkställande direktör sedan 2007-01-02
511009-XXXX Zetterstrand, Anna Christina Elisabeth Ledamot sedan 2011-06-22
520224-XXXX Olsén, Saveta Suppleant sedan 2011-06-22
520409-XXXX Theen Johansson, Eva Birgitta Elisabeth Ledamot sedan 2011-06-22
530817-XXXX Kliche, Ingwer Lekmannarevisor sedan 2011-08-23
540408-XXXX Sjösten, Ulf Roland Ledamot sedan 2008-11-07
540408-XXXX Sjösten, Ulf Roland Ordförande sedan 2008-11-07
540421-XXXX Björklund, Nils-Åke Lennart Ledamot sedan 2007-07-10
540828-XXXX Krok, Ulla-Britt Mari Suppleant sedan 2011-06-22
560507-XXXX Dahlbom, Matti Rainer Ledamot sedan 2011-06-22
570926-XXXX Hillar, Birgitta Margareta Ledamot sedan 2011-06-22
610116-XXXX Carlsson, Per Jonas Lennart Suppleant sedan 2011-06-22
630622-XXXX Neuman, Claes-Martin Suppleant sedan 2008-04-07
640123-XXXX Patriksson, Helena Kristina Revisorssuppleant sedan 2011-08-23
660822-XXXX Jonsson, Peder Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 2007-01-02
660822-XXXX Jonsson, Peder Lennart Ledamot sedan 2007-01-02
681008-XXXX Storme Martinger, Erika Anna-Maj Ledamot sedan 2011-06-22
790603-XXXX Beausang, Mats Per Suppleant sedan 2012-10-12
791122-XXXX Bertilsson, Emil Gustav Suppleant sedan 2011-06-22
840805-XXXX Zetterström, Sandra Angelica Suppleant sedan 2013-07-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2011-08-23
620411-XXXX Gavin, Hans Huvudansvarig revisor sedan 2011-08-23
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
340615-XXXX Hallgren, Gunnar Oskar Suppleant 2008-03-07 - 2011-06-22
360909-XXXX Kindblad, Nancy Christina Suppleant 2007-07-10 - 2011-06-22
390809-XXXX Hultman, Erik Olov Lekmannarevisor 2003-11-01 - 2011-08-23
420102-XXXX Dahlin, Jan Olof Richard Suppleant 2007-07-10 - 2011-06-22
420120-XXXX Jonsson, Kjerstin Berit Suppleant 2011-06-22 - 2012-10-12
450114-XXXX Andersen, Erik Weinoldt Suppleant 2007-07-10 - 2008-04-07
450614-XXXX Svenningsson, Lars-Gustaf Ledamot 2007-07-10 - 2011-06-22
450614-XXXX Svenningsson, Lars-Gustaf Suppleant 2011-06-22 - 2012-10-12
470106-XXXX Hägg, Ruth Kerstin Monika Ledamot 2007-07-10 - 2011-06-22
470510-XXXX Håkansson, Kurt Lennart Suppleant 2008-04-07 - 2011-06-22
470524-XXXX Idehed, Jan-Olov Göran Ledamot 2007-07-10 - 2011-06-22
480910-XXXX Jonsson, Lars Bertil Georg Arbetstagarrepresentant 2001-10-25 - 2008-10-28
480910-XXXX Jonsson, Lars Bertil Georg Ledamot 2001-10-25 - 2008-10-28
501209-XXXX Svensson, Thomas Gerhard Suppleant 2007-07-10 - 2013-07-12
510212-XXXX Svedengren, Daniel Olof Ledamot 2008-03-07 - 2011-06-22
510212-XXXX Svedengren, Daniel Olof Suppleant 2007-07-10 - 2008-03-07
510222-XXXX Josefsson, Tommy Lars-Erik Ledamot 2007-07-10 - 2011-06-22
510513-XXXX Gustafsson, Per Thomas Ledamot 2008-06-23 - 2011-06-22
510513-XXXX Gustafsson, Per Thomas Suppleant 2006-08-30 - 2008-06-23
511222-XXXX Rajabion, Morteza Suppleant 2007-07-10 - 2011-06-22
540921-XXXX Engblom, Håkan Gösta Ledamot 2007-12-18 - 2008-11-07
540921-XXXX Engblom, Håkan Gösta Ordförande 2007-12-18 - 2008-11-07
550608-XXXX Nilsson, Thomas Rutger Ledamot 1998-06-16 - 2011-06-22
620212-XXXX Ölander, Kent Arne Suppleant 2007-07-10 - 2011-06-22
640228-XXXX Markovski, Zoran Suppleant 2007-07-10 - 2008-03-07
640715-XXXX Bergström, Eva Anette Revisorssuppleant 2007-07-10 - 2011-08-23
680817-XXXX Löberg, Jan Petter Ledamot 2006-08-30 - 2011-06-22
701028-XXXX Duell, Mathias Konstantin Suppleant 2008-06-23 - 2011-06-22
800719-XXXX Hedlund, Anna Kerstin Suppleant 2007-07-10 - 2008-04-07
Tidigare Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor 2007-07-10 - 2011-08-23
590302-XXXX Bohlin, Karl Göran Thomas Huvudansvarig revisor 2007-07-10 - 2011-08-23
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556527-5590
VD Peters ,
Registrerat 1995-12-08
Status Aktivt
Anställda 222
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Sjumilagatan
Postnummer 50742
Postort Borås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
38110 Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall
35300 Värmeverk m.m.
36002 Vattenverk för ytvatten
37000 Reningsverk
38210 Anläggningar för behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinningsmaterial och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktig hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Rudd, Axel Philip Carl >Sjösten, Ulf Roland>Theen Johansson, Eva Birgitta E i förening med >Peters, Per Axel Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder