Boda Återvinningscentral - Borås

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Boda Återvinningscentral - Borås!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinningsmaterial och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktig hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Boda Återvinningscentral - Borås är registerat som aktivt privat aktiebolag i Borås, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Boda Återvinningscentral - Borås är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 6260
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 901,964 932,698 896,218
Rörelseresultat 81,098 98,932 106,622
Resultat efter finansnetto 46,449 60,061 63,276
Resultat före skatt 28,799 1,076 1,068
Årets resultat 6,260 603 595
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 18,066 16,482 17,194
Anläggningstillgångar 1,486,736 1,496,868 1,502,365
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 250,465 262,988 209,528
Summa 1,737,201 1,759,856 1,711,893
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10,000 10,000 10,000
Bundet eget kapital 10,000 10,000 10,000
Eget kapital 50,000 43,742 43,139
Obeskattade reserver 188,757 195,397 155,022
Avsättningar 104,996 79,706 60,096
Långfristiga skulder 377,098 385,601 383,349
Kortfristiga skulder 1,016,350 1,055,410 1,070,287
Eget kapital och skulder 1,737,201 1,759,856 1,711,893
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 24.60% 24.90% 19.60%
Vinstmarginal 9.00% 10.50% 11.70%
Soliditet 11.40% 10.70% 9.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 225 222 209
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,707 1,771 1,811
Personalkostnader 122,846 113,477 112,946
Sociala kostnader 33,667 29,887 35,991
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 1,236,475 0
Varav utnyttjad 0 889,688 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
360809-XXXX Jünke, Eike Helmar Ledamot sedan 2003-05-08
401029-XXXX Romild, Gunnel Irene Suppleant sedan 2012-10-12
410401-XXXX Artursson, Conny Gerhard Suppleant sedan 2011-06-22
420102-XXXX Dahlin, Jan Olof Richard Ledamot sedan 2011-06-22
420120-XXXX Jonsson, Kjerstin Berit Ledamot sedan 2012-10-12
430831-XXXX Rudd, Axel Philip Carl Ledamot sedan 2011-06-22
450126-XXXX Engström, Lars Olle Suppleant sedan 2011-06-22
460410-XXXX Johansson, Bill Ingemar Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-07-10
490228-XXXX Sandell, Bengt Gustav Vilhelm Suppleant sedan 2006-08-30
490524-XXXX Peters, Per Axel Gunnar Extern verkställande direktör sedan 2007-01-02
511009-XXXX Zetterstrand, Anna Christina Elisabeth Ledamot sedan 2011-06-22
520224-XXXX Olsén, Saveta Suppleant sedan 2011-06-22
520409-XXXX Theen Johansson, Eva Birgitta Elisabeth Ledamot sedan 2011-06-22
530817-XXXX Kliche, Ingwer Lekmannarevisor sedan 2011-08-23
540408-XXXX Sjösten, Ulf Roland Ledamot sedan 2008-11-07
540408-XXXX Sjösten, Ulf Roland Ordförande sedan 2008-11-07
540421-XXXX Björklund, Nils-Åke Lennart Ledamot sedan 2007-07-10
540828-XXXX Krok, Ulla-Britt Mari Suppleant sedan 2011-06-22
560507-XXXX Dahlbom, Matti Rainer Ledamot sedan 2011-06-22
570926-XXXX Hillar, Birgitta Margareta Ledamot sedan 2011-06-22
610116-XXXX Carlsson, Per Jonas Lennart Suppleant sedan 2011-06-22
630622-XXXX Neuman, Claes-Martin Suppleant sedan 2008-04-07
640123-XXXX Patriksson, Helena Kristina Revisorssuppleant sedan 2011-08-23
660822-XXXX Jonsson, Peder Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 2007-01-02
660822-XXXX Jonsson, Peder Lennart Ledamot sedan 2007-01-02
681008-XXXX Storme Martinger, Erika Anna-Maj Ledamot sedan 2011-06-22
790603-XXXX Beausang, Mats Per Suppleant sedan 2012-10-12
791122-XXXX Bertilsson, Emil Gustav Suppleant sedan 2011-06-22
840805-XXXX Zetterström, Sandra Angelica Suppleant sedan 2013-07-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2011-08-23
620411-XXXX Gavin, Hans Huvudansvarig revisor sedan 2011-08-23
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556527-5590
VD Peters ,
Registrerat 1995-12-08
Status Aktivt
Anställda 225
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1996-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Sjumilagatan
Postnummer 50742
Postort Borås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
38110 Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinningsmaterial och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktig hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Rudd, Axel Philip Carl >Sjösten, Ulf Roland>Theen Johansson, Eva Birgitta E i förening med >Peters, Per Axel Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder