Bergteamet AB


Kontaktuppgifter

0910-734300

Address

Box 57
 93621 BOLIDEN
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Bergteamet AB!

Bolaget skall utföra bergarbeten och bergförstärkning, uthyrning av gruvmaskiner, äga och förvalta aktier och fastigheter, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bergteamet AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i BOLIDEN, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Bergteamet AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 19312
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,261,204 1,410,511 1,403,930
Rörelseresultat 125,918 209,165 149,861
Resultat efter finansnetto 118,688 208,450 121,483
Resultat före skatt 107,089 149,154 72,309
Årets resultat 19,312 71,534 49,400
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 77,864 72,842 50,667
Anläggningstillgångar 477,004 493,999 344,996
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 338,022 351,601 316,976
Summa 815,026 845,600 661,972
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 161,299 176,987 135,454
Obeskattade reserver 195,600 184,001 124,731
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 93,531 122,682 64,904
Kortfristiga skulder 364,596 361,929 336,882
Eget kapital och skulder 815,026 845,600 661,972
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 92.70% 97.10% 94.10%
Vinstmarginal 10.00% 14.80% 10.60%
Soliditet 37.50% 36.60% 34.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 539 501 477
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 240
Personalkostnader 441,356 370,953 391,268
Sociala kostnader 115,509 101,287 100,392
Aktieutdelning 0 35,000 30,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
630926-XXXX Lundqvist, Kerstin Birgitta Ledamot sedan 2013-06-10
640622-XXXX Marklund, Jan Olof Roger Ledamot sedan 2005-11-22
640622-XXXX Marklund, Jan Olof Roger Ordförande sedan 2010-03-24
670108-XXXX Arnkvist, Hans Magnus Ledamot sedan 2013-03-20
670108-XXXX Arnkvist, Hans Magnus Verkställande direktör sedan 2013-03-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2010-02-22
560802-XXXX Hettinger, Anders Huvudansvarig revisor sedan 2010-02-22
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
501230-XXXX Ohlsson, Jan Torsten Anders Ledamot 2010-02-22 - 2010-03-24
501230-XXXX Ohlsson, Jan Torsten Anders Ordförande 2010-02-22 - 2010-03-24
560703-XXXX Nordlöf, Hans Ledamot 2010-03-24 - 2013-06-10
590815-XXXX Gyllengahm, Per Christer Extern verkställande direktör 2010-02-22 - 2010-03-24
590815-XXXX Gyllengahm, Per Christer Ledamot 2005-11-22 - 2010-02-22
590815-XXXX Gyllengahm, Per Christer Ledamot 2010-03-24 - 2012-10-16
590815-XXXX Gyllengahm, Per Christer Verkställande direktör 2005-11-22 - 2010-02-22
590815-XXXX Gyllengahm, Per Christer Verkställande direktör 2010-03-24 - 2012-10-16
640622-XXXX Marklund, Jan Olof Roger Verkställande direktör 2013-01-04 - 2013-03-20
640622-XXXX Marklund, Jan Olof Roger Ordförande 2005-11-22 - 2010-02-22
660224-XXXX Håkansson, Nils Anders Henrik Ledamot 2012-10-16 - 2013-03-20
660224-XXXX Håkansson, Nils Anders Henrik Verkställande direktör 2012-10-16 - 2013-01-04
660811-XXXX Nygren, Eva Thyra Susanne Ledamot 1999-09-03 - 2010-02-22
760324-XXXX Sloutski, Niklas Nikita Ledamot 2010-02-22 - 2010-03-24
Tidigare Tillsynsbefattningar
700113-XXXX Engström, Bernt Micael Revisor 2005-09-21 - 2010-02-22