Bergteamet AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0910-734300

Address

Box 57
93621 BOLIDEN
saknas

Välkommen till Bergteamet AB!

Bolaget skall utföra bergarbeten och bergförstärkning, uthyrning av gruvmaskiner, äga och förvalta aktier och fastigheter, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bergteamet AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i BOLIDEN, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Bergteamet AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -2137
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 991,120 1,261,204 1,410,511
Rörelseresultat -26,877 125,918 209,165
Resultat efter finansnetto -36,495 118,688 208,450
Resultat före skatt -2,137 107,089 149,154
Årets resultat -2,137 19,312 71,534
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 68,164 77,864 72,842
Anläggningstillgångar 409,590 477,004 493,999
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 267,873 338,022 351,601
Summa 677,463 815,026 845,600
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 159,162 161,299 176,987
Obeskattade reserver 122,483 195,600 184,001
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 109,269 93,531 122,682
Kortfristiga skulder 286,549 364,596 361,929
Eget kapital och skulder 677,463 815,026 845,600
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 93.50% 92.70% 97.10%
Vinstmarginal -2.70% 10.00% 14.80%
Soliditet 37.60% 37.50% 36.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 475 539 501
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 402,962 441,356 370,953
Sociala kostnader 114,857 115,509 101,287
Aktieutdelning 0 0 35,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
630926-XXXX Lundqvist, Kerstin Birgitta Ledamot sedan 2013-06-10
640622-XXXX Marklund, Jan Olof Roger Ledamot sedan 2005-11-22
640622-XXXX Marklund, Jan Olof Roger Ordförande sedan 2010-03-24
670108-XXXX Arnkvist, Hans Magnus Ledamot sedan 2013-03-20
670108-XXXX Arnkvist, Hans Magnus Verkställande direktör sedan 2013-03-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2010-02-22
560802-XXXX Hettinger, Anders Huvudansvarig revisor sedan 2010-02-22
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556524-0081
VD Arnkvist ,Magnus
Registrerat 1995-07-27
Status Aktivt
Anställda 475
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1999-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 57
Postnummer 93621
Postort SKELLEFTEÅ
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
43120 Firmor för mark- och grundarbeten
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra bergarbeten och bergförstärkning, uthyrning av gruvmaskiner, äga och förvalta aktier och fastigheter, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder