Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0176-82055

Välkommen till Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva hyvlerirörelse ävensom försäljning av träoch byggnadsvaror samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Blidö, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -2
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10,974 11,113 11,061
Rörelseresultat 104 118 259
Resultat efter finansnetto -2 -5 150
Resultat före skatt -2 -5 150
Årets resultat -2 -5 111
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 748 704 619
Anläggningstillgångar 44 60 83
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,267 2,073 2,322
Summa 2,310 2,133 2,405
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 475 477 626
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 681 617 430
Kortfristiga skulder 1,154 1,039 1,349
Eget kapital och skulder 2,310 2,133 2,405
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 196.40% 199.50% 172.10%
Vinstmarginal 0.90% 1.10% 2.30%
Soliditet 20.60% 22.40% 26.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 5 5 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 588 563 300
Personalkostnader 1,455 1,576 1,443
Sociala kostnader 268 281 307
Aktieutdelning 0 0 143
Beviljad Checkkredit 600 600 600
Varav utnyttjad 413 364 254

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460205-XXXX Karlsson, Bengt Sture Gustav Revisorssuppleant sedan 2003-11-01
461102-XXXX Jansson, Kjell Gillis Ledamot sedan 1968-09-17
570223-XXXX Jansson, Conny Gillis Teodor Suppleant sedan 1968-09-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660609-XXXX Krafft, Alf Börje Revisor sedan 2006-02-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556119-5149
Registrerat 1968-09-17
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Stämmarsund 1402
Postnummer 76017
Postort Blidö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva hyvlerirörelse ävensom försäljning av träoch byggnadsvaror samt utöva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten