Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0176-82055

Välkommen till Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva hyvlerirörelse ävensom försäljning av träoch byggnadsvaror samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Blidö, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -5
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 11,113 11,061 10,318
Rörelseresultat 118 259 252
Resultat efter finansnetto -5 150 160
Resultat före skatt -5 150 160
Årets resultat -5 111 118
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 704 619 623
Anläggningstillgångar 60 83 117
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,073 2,322 2,068
Summa 2,133 2,405 2,185
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 477 626 643
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 617 430 428
Kortfristiga skulder 1,039 1,349 1,114
Eget kapital och skulder 2,133 2,405 2,185
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 199.50% 172.10% 185.60%
Vinstmarginal 1.10% 2.30% 2.40%
Soliditet 22.40% 26.00% 29.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 5 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 563 300 288
Personalkostnader 1,576 1,443 1,272
Sociala kostnader 281 307 272
Aktieutdelning 0 143 128
Beviljad Checkkredit 600 600 600
Varav utnyttjad 364 254 290

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460205-XXXX Karlsson, Bengt Sture Gustav Revisorssuppleant sedan 2003-11-01
461102-XXXX Jansson, Kjell Gillis Ledamot sedan 1000-01-01
570223-XXXX Jansson, Conny Gillis Teodor Suppleant sedan 1000-01-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660609-XXXX Krafft, Alf Börje Revisor sedan 2006-02-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556119-5149
Registrerat 1968-09-17
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Stämmarsund 1402
Postnummer 76017
Postort Blidö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva hyvlerirörelse ävensom försäljning av träoch byggnadsvaror samt utöva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten