Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru AB


Kontaktuppgifter

0176-82055
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva hyvlerirörelse ävensom försäljning av träoch byggnadsvaror samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Blidö, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -5
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 11,113 11,061 10,318
Rörelseresultat 118 259 252
Resultat efter finansnetto -5 150 160
Resultat före skatt -5 150 160
Årets resultat -5 111 118
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 704 619 623
Anläggningstillgångar 60 83 117
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,073 2,322 2,068
Summa 2,133 2,405 2,185
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 477 626 643
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 617 430 428
Kortfristiga skulder 1,039 1,349 1,114
Eget kapital och skulder 2,133 2,405 2,185
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 199.50% 172.10% 185.60%
Vinstmarginal 1.10% 2.30% 2.40%
Soliditet 22.40% 26.00% 29.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 5 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 563 300 288
Personalkostnader 1,576 1,443 1,272
Sociala kostnader 281 307 272
Aktieutdelning 0 143 128
Beviljad Checkkredit 600 600 600
Varav utnyttjad 364 254 290

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460205-XXXX Karlsson, Bengt Sture Gustav Revisorssuppleant sedan 2003-11-01
461102-XXXX Jansson, Kjell Gillis Ledamot sedan 1000-01-01
570223-XXXX Jansson, Conny Gillis Teodor Suppleant sedan 1000-01-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660609-XXXX Krafft, Alf Börje Revisor sedan 2006-02-14