Leif Carlsson Taxi Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0171-52127

Välkommen till Leif Carlsson Taxi Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva person-och godstransporter, jord-och skogsbruk ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.
Leif Carlsson Taxi Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Bålsta, uppsala . Det du kan läsa på Listan.se om Leif Carlsson Taxi Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 13
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 1,011 1,167
Rörelseresultat -7 -65 -42
Resultat efter finansnetto 17 1 -27
Resultat före skatt 15 1 23
Årets resultat 13 1 18
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 9
Anläggningstillgångar 790 606 133
Kortfristiga fordringar 452 580 620
Omsättningstillgångar 592 852 1,665
Summa 1,381 1,458 1,798
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 814 949 1,078
Obeskattade reserver 2 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 565 509 720
Eget kapital och skulder 1,381 1,458 1,798
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 104.80% 167.40% 231.30%
Vinstmarginal -700.00% -6.20% -3.60%
Soliditet 59.10% 65.10% 60.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 567 657
Sociala kostnader 0 146 203
Aktieutdelning 150 148 130
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400503-XXXX Carlsson, Leif-Erik Axel Ledamot sedan 1989-03-17
420629-XXXX Åhlberg, Ingrid Anita Extern firmatecknare sedan 2006-04-07
650115-XXXX Karlsson, Leif Eric Michael Suppleant sedan 2006-04-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556354-9426
Registrerat 1989-03-17
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1989-01-01
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Brunnstavägen 30
Postnummer 74693
Postort Bålsta
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
49320 Taxiföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva person-och godstransporter, jord-och skogsbruk ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Åhlberg, Ingrid Anita