WESTRA WERMLANDS SPARBANK - Huvudkontoret

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0570-84800

Välkommen till WESTRA WERMLANDS SPARBANK - Huvudkontoret!

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, tex genom att ta emot inlåning från allmän-; heten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, tex i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, tex genom att förvärva fordringar, ; avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller ; att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 8. förvara värdepapper 9. driva rembursverksamhet 10. tillhandahålla värdefackstjänster 11. driva valutahandel 12. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som ; föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt ; registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges ; i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap 12 ! 13. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före-; skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 14. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, ; tomträtter och bostadsrätter 15. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 17. förmedla försäkringar 18. tillhandahålla datatjänster 19. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 20. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Sparbankens verksamhetsområde omfattar västra Värmland.
WESTRA WERMLANDS SPARBANK - Huvudkontoret är registerat som aktivt sparbank i Arvika, värmland . Det du kan läsa på Listan.se om WESTRA WERMLANDS SPARBANK - Huvudkontoret är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
471216-XXXX Tidemand, Gunnar Ledamot sedan 2014-06-09
471216-XXXX Tidemand, Gunnar Ordförande sedan 2014-06-09
510314-XXXX Fransson, Carl Arvid Christer Ledamot sedan 2007-06-08
510629-XXXX Söderqvist, Annsofi Kristina Extern firmatecknare sedan 2011-06-29
510812-XXXX Nyberg, Inger Cajs Marie Suppleant sedan 2007-01-29
510812-XXXX Nyberg, Inger Cajs Marie Ställföreträdande VD sedan 2007-01-29
520512-XXXX Myrvold, Sven Matts Ledamot sedan 2014-06-09
520526-XXXX Rickardsson, Bengt Anders Torgny Ledamot sedan 2010-06-17
520526-XXXX Rickardsson, Bengt Anders Torgny Vice ordförande sedan 2012-06-18
521219-XXXX Andersson, Åke Nils-Olov Extern firmatecknare sedan 2003-06-08
561021-XXXX Wåhlund, Bo Kenneth Ledamot sedan 2003-06-08
581107-XXXX Jonsson, Per Anders Extern firmatecknare sedan 2003-06-08
610818-XXXX Johansson, Bengt Erik Extern firmatecknare sedan 2003-06-08
611030-XXXX Norbäck, Kaisa Yvonne Arbetstagarrepresentant sedan 2009-06-12
611030-XXXX Norbäck, Kaisa Yvonne Ledamot sedan 2003-06-08
620330-XXXX Nordblad, Karl Håkan Ledamot sedan 2009-09-30
620330-XXXX Nordblad, Karl Håkan Verkställande direktör sedan 2009-09-30
660919-XXXX Björkengren, Karin Cecilia Extern firmatecknare sedan 2004-06-10
671002-XXXX Anttila, Mika Johan Extern firmatecknare sedan 2014-06-09
720208-XXXX Stake, Niklas Olof Jakob Ledamot sedan 2009-06-12
720208-XXXX Stake, Niklas Olof Jakob Vice ordförande sedan 2012-06-18
740102-XXXX Levin, Eva Lilian Marianne Ledamot sedan 2008-07-09
770302-XXXX Fogelberg, Maria Kristina Elisabeth Ledamot sedan 2012-06-18
780923-XXXX Söderqvist, Carl Fredrik Extern firmatecknare sedan 2013-05-03
800222-XXXX Olsson, Curt Peter Extern firmatecknare sedan 2013-05-03
860302-XXXX Öberg, Lena Marie Arbetstagarrepresentant sedan 2014-06-09
860302-XXXX Öberg, Lena Marie Ledamot sedan 2014-06-09
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2008-07-09
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2008-07-09
560127-XXXX Persson, Stefan Anders Tage Huvudansvarig revisor sedan 2008-07-09
560709-XXXX Lindengren, Alf Michael Huvudansvarig revisor sedan 2008-07-09
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 572000-4489
VD Nordblad ,Håkan
Registrerat 1856-01-01
Status Aktivt
Typ av firma Sparbank
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 19
Postnummer 67121
Postort Arvika
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
64190 Affärs- och sparbanker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, tex genom att ta emot inlåning från allmän-; heten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, tex i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, tex genom att förvärva fordringar, ; avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller ; att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 8. förvara värdepapper 9. driva rembursverksamhet 10. tillhandahålla värdefackstjänster 11. driva valutahandel 12. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som ; föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt ; registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges ; i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap 12 ! 13. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före-; skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 14. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, ; tomträtter och bostadsrätter 15. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 17. förmedla försäkringar 18. tillhandahålla datatjänster 19. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 20. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Sparbankens verksamhetsområde omfattar västra Värmland.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Rickardsson, Bengt Anders Torgny >Stake, Niklas Olof Jakob>Tidemand, Gunnar i förening med en av >Andersson, Åke Nils-Olov >Anttila, Mika Johan>Björkengren, Karin Cecilia >Johansson, Bengt Erik >Jonsson, Per Anders >Nordblad, Karl Håkan>Nyberg, Inger Cajs Marie >Olsson, Curt Peter >Söderqvist, Annsofi Kristina >Söderqvist, Carl FredrikFirman tecknas i förening av >Nordblad, Karl Håkan >Nyberg, Inger Cajs Marie eller en av dem i förening med>Andersson, Åke Nils-Olov >Anttila, Mika Johan >Björkengren, Karin Cecilia >Johansson, Bengt Erik>Jonsson, Per Anders >Olsson, Curt Peter >Söderqvist, Annsofi Kristina >Söderqvist, Carl Fredrik