Lblb Health AB


Kontaktuppgifter

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Lblb Health AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är alternativ medicin och utbildning samt agentur på medicinsk utrustning och därmed förenlig verksamhet.
Lblb Health AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Arvika, värmland . Det du kan läsa på Listan.se om Lblb Health AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12
Nettoomsättning 167
Rörelseresultat 2
Resultat efter finansnetto 2
Resultat före skatt 2
Årets resultat 2
Balansräkning 2012-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 81
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 59
Summa 139
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100
Bundet eget kapital 100
Eget kapital 102
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 37
Eget kapital och skulder 139
NYCKELTAL 2012-12
Kassalikviditet 159.50%
Vinstmarginal 1.20%
Soliditet 73.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12
Antal anställda 1
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 0
Sociala kostnader 0
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
340711-XXXX Soininen-Nilsson, Lea Maria Suppleant sedan 2012-02-16
870122-XXXX Andersson, Anna Sofia Ledamot sedan 2013-05-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530629-XXXX Olsson, Bengt Robert Revisor sedan 2012-02-16