Modéns Plåtslageri AB


Kontaktuppgifter

0371-15340
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Modéns Plåtslageri AB!

BOLAGET SKALL BEDRIVA PLÅTSLAGERI, BYGGNAD AV MASKINSKYDD OCH VENTILATIONSINSTALLATIONER SAMT BEDRIVA DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Modéns Plåtslageri AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Anderstorp, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Modéns Plåtslageri AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 5
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 5,161 5,371 4,860
Rörelseresultat 51 424 677
Resultat efter finansnetto -64 323 616
Resultat före skatt 108 373 431
Årets resultat 5 150 310
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 408 519 378
Anläggningstillgångar 2,883 3,147 3,360
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,778 1,490 1,315
Summa 4,661 4,636 4,675
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 897 893 792
Obeskattade reserver 912 1,084 1,133
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,648 1,537 1,612
Kortfristiga skulder 1,204 1,122 1,136
Eget kapital och skulder 4,661 4,636 4,675
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 147.70% 132.80% 115.80%
Vinstmarginal 1.00% 7.90% 13.80%
Soliditet 34.50% 36.10% 34.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 5 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 293
Personalkostnader 2,386 2,454 1,826
Sociala kostnader 699 714 540
Aktieutdelning 0 0 50
Beviljad Checkkredit 500 500 500
Varav utnyttjad 398 296 316

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
670218-XXXX Andersson, Kjell Nicklas Ledamot sedan 2011-02-03
670218-XXXX Andersson, Kjell Nicklas Verkställande direktör sedan 2011-02-03
721211-XXXX Larsson, Lars Johan Suppleant sedan 2011-02-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530207-XXXX Sallmén, Herbert Sture Harald Revisor sedan 2004-02-04
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
721211-XXXX Larsson, Lars Johan Ledamot 2004-02-04 - 2011-02-03
750212-XXXX Andersson, Birgitta Marika Suppleant 2004-02-04 - 2011-02-03