Ambjörnarps Åkeri Aktiebolag


Kontaktuppgifter

0325-60350
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Ambjörnarps Åkeri Aktiebolag!

Bolaget skall driva åkerirörelse, speditionsrörelse, inköp och försäljning av drivmedel, grus, sand, jord, makadam, samt äga och förvalta värdepapper, fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ambjörnarps Åkeri Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ambjörnarp, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Ambjörnarps Åkeri Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 890
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 8,841 8,693 7,828
Rörelseresultat 1,730 1,225 1,073
Resultat efter finansnetto 1,723 1,225 1,062
Resultat före skatt 1,215 783 1,274
Årets resultat 890 573 935
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 4,597 4,865 3,844
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,862 3,111 2,955
Summa 8,460 7,976 6,798
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 120 120 120
Bundet eget kapital 120 120 120
Eget kapital 5,222 4,932 4,509
Obeskattade reserver 2,166 1,659 1,216
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,072 1,385 1,073
Eget kapital och skulder 8,460 7,976 6,798
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 360.30% 224.60% 275.40%
Vinstmarginal 18.40% 13.60% 13.00%
Soliditet 81.70% 76.80% 79.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 6 6 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 654
Personalkostnader 3,182 3,188 2,635
Sociala kostnader 808 794 636
Aktieutdelning 600 600 150
Beviljad Checkkredit 600 600 600
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
701204-XXXX Andersson, Jens Åke Magnus Ledamot sedan 2009-01-12
721021-XXXX Andersson, Carl Jonas Henrik Suppleant sedan 2011-12-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
700902-XXXX Palmén, Claes Lennart Revisor sedan 2003-11-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
411207-XXXX Palmén, Jan Lennart Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2009-01-12
420207-XXXX Andersson, Åke Fritiof Suppleant 2009-01-12 - 2011-12-23
451202-XXXX Andersson, Bertil Lennart Ordförande 2000-01-11 - 2009-01-12
701204-XXXX Andersson, Jens Åke Magnus Suppleant 2003-11-01 - 2009-01-12
731224-XXXX Hidgård, Hans Niclas Suppleant 2003-11-01 - 2009-01-12