Bror Pehrssons Möbler AB


Kontaktuppgifter

0472-45330
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Bror Pehrssons Möbler AB!

Bolaget skall bedriva handel med möbler och heminredning samt därmed förenlig verksamhet.
Bror Pehrssons Möbler AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Alvesta, kronoberg . Det du kan läsa på Listan.se om Bror Pehrssons Möbler AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 348
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 38,336 42,782 45,700
Rörelseresultat -419 336 1,234
Resultat efter finansnetto -602 74 1,102
Resultat före skatt 512 892 1,532
Årets resultat 348 612 1,073
Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 20,571 20,797 20,933
Anläggningstillgångar 19,251 20,314 19,616
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 21,890 23,060 24,361
Summa 41,140 43,373 43,977
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10,800 10,800 10,800
Bundet eget kapital 10,800 10,800 10,800
Eget kapital 26,342 25,994 26,462
Obeskattade reserver 5,413 6,527 7,345
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,600 2,600 3,000
Kortfristiga skulder 7,785 8,252 7,169
Eget kapital och skulder 41,140 43,373 43,977
NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 281.20% 279.40% 339.80%
Vinstmarginal -1.10% 0.80% 2.70%
Soliditet 73.70% 70.80% 72.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08 2011-08 2010-08
Antal anställda 22 24 26
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 754 552 520
Personalkostnader 8,961 9,573 9,949
Sociala kostnader 2,389 2,491 2,560
Aktieutdelning 0 0 1,080
Beviljad Checkkredit 0 2,000 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
370308-XXXX Persson, Arne Torsten Åke Ledamot sedan 1994-12-20
370308-XXXX Persson, Arne Torsten Åke Verkställande direktör sedan 1995-03-17
370308-XXXX Persson, Arne Torsten Åke Ordförande sedan 2003-11-01
670604-XXXX Lundkvist, Jim Per Artur Ledamot sedan 2012-04-11
681218-XXXX Lundkvist, Eva Mari Elisabeth Ledamot sedan 1995-03-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
470115-XXXX Löwenadler, Lars Tomas Revisor sedan 2012-09-21
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
670604-XXXX Lundkvist, Jim Per Artur Suppleant 2006-02-10 - 2012-04-11
Tidigare Tillsynsbefattningar
460409-XXXX Lindahl, Bertil Olof Axel Revisor 2003-11-01 - 2012-04-11
750619-XXXX Svensson, Carl Martin Christian Revisor 2012-04-11 - 2012-09-21