P-O Jönssons Grushantering Aktiebolag


Kontaktuppgifter

0303-745057

Address

Rished 420
 44950 Alafors
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till P-O Jönssons Grushantering Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva grushantering och entreprenad inom gräv och schaktverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
P-O Jönssons Grushantering Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Alafors, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om P-O Jönssons Grushantering Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 36
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat 11 -5 -5
Resultat efter finansnetto 36 16 32
Resultat före skatt 36 16 32
Årets resultat 36 16 32
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 490 490
Omsättningstillgångar 745 854 1,028
Summa 745 854 1,028
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 734 837 1,012
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 16 16
Eget kapital och skulder 745 854 1,028
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 6,772.70% 5,337.50% 6,425.00%
Vinstmarginal 100.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 98.50% 98.00% 98.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 150 140 130
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
431006-XXXX Jönsson, Per-Ove Lennart Ledamot sedan 2003-10-31
480929-XXXX Mattsson, Britt Solveig Suppleant sedan 2003-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
460405-XXXX Wahlberg, Tommy Lars Gunnar Revisor 2003-10-31 - 2011-10-18