Linneas Blomsterhörna AB


Kontaktuppgifter

031-3315303
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Linneas Blomsterhörna AB!

Bolaget skall bedriva handelsträdgårdsverksamhet, uppfödning av hästar och hästsportverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Handel med blommor o växter och allt tillhörande.
Linneas Blomsterhörna AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Agnesberg, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Linneas Blomsterhörna AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -278
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,962 2,029 2,222
Rörelseresultat -277 -219 157
Resultat efter finansnetto -278 -232 141
Resultat före skatt -278 -232 141
Årets resultat -278 -232 104
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 62 116 74
Anläggningstillgångar 24 33 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 214 316 542
Summa 238 349 542
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 71 70 284
Obeskattade reserver 0 0 8
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 167 279 250
Eget kapital och skulder 238 349 542
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 128.10% 113.30% 216.80%
Vinstmarginal -13.30% -10.50% 7.10%
Soliditet 29.80% 20.10% 53.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 258
Personalkostnader 133 251 493
Sociala kostnader 40 65 147
Aktieutdelning 0 0 100
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460807-XXXX Gustafsson, Nils Verner Suppleant sedan 2003-10-31
580517-XXXX Gustafsson, Monica Laila Ledamot sedan 2003-10-31
840425-XXXX Kotur, Dijana Suppleant sedan 2013-06-18
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
490929-XXXX Strömberg, Lars Peter Revisor 2003-10-31 - 2011-05-05