Landstingsbostäder i Jämtland AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

070-6188360

Välkommen till Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag!

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen inom Jämtlands läns ladstings verksamhetsområde. Detta ska ske genom att förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar. Verksamheten ska bedrivas för landstinget, i första hand i rekryteringsfrämjande syfte. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Östersund, jämtland . Det du kan läsa på Listan.se om Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 992
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 26,577 25,005 24,050
Rörelseresultat 3,096 2,724 4,656
Resultat efter finansnetto 1,715 1,345 3,165
Resultat före skatt 1,279 1,009 2,503
Årets resultat 992 741 1,977
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 63,136 56,168 52,737
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,379 2,768 5,379
Summa 67,516 58,936 58,115
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,500 2,500 2,500
Bundet eget kapital 2,500 2,500 2,500
Eget kapital 17,660 16,680 15,957
Obeskattade reserver 1,434 998 662
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 42,518 35,796 36,478
Kortfristiga skulder 5,904 5,462 5,018
Eget kapital och skulder 67,516 58,936 58,115
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 74.20% 50.70% 107.20%
Vinstmarginal 11.60% 10.90% 19.40%
Soliditet 27.80% 29.50% 28.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 1 1 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 848 713 617
Personalkostnader 1,881 1,318 1,063
Sociala kostnader 485 404 327
Aktieutdelning 15 13 18
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
410718-XXXX Hult, Margot Judit Irene Ledamot sedan 2008-02-06
440310-XXXX Karlsson, Björn Georg Suppleant sedan 2011-10-14
461224-XXXX Onilsgård, Stig Gustav Emanuel Lekmannarevisor sedan 2011-10-14
470314-XXXX Geijer, Rolf Gunnar Ledamot sedan 1999-09-08
501224-XXXX Edström, Ulf Håkan Suppleant sedan 2011-10-14
560109-XXXX Lundin, Börje Elving Gunnar Ledamot sedan 2011-10-14
641110-XXXX Bergqvist, Bengt Olof Ledamot sedan 2003-11-01
641110-XXXX Bergqvist, Bengt Olof Ordförande sedan 2003-11-01
710824-XXXX Olofsson, Mona Kristina Extern verkställande direktör sedan 2011-10-14
781127-XXXX Vernberg, Anna-Karin Ingrid Ledamot sedan 2011-10-14
800909-XXXX Österberg, Anna Karin Cecilia Suppleant sedan 2011-10-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2011-10-14
680807-XXXX Magnusson, Lars Michael Huvudansvarig revisor sedan 2011-10-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556527-5962
VD Olofsson ,Mona
Registrerat 1995-12-18
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Köpmangatan 41 BV
Postnummer 83130
Postort Östersund
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen inom Jämtlands läns ladstings verksamhetsområde. Detta ska ske genom att förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar. Verksamheten ska bedrivas för landstinget, i första hand i rekryteringsfrämjande syfte. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Bergqvist, Bengt Olof >Olofsson, Mona Kristina>Vernberg, Anna-Karin Ingrid Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder