Landstingsbostäder i Jämtland AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

070-6188360

Välkommen till Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag!

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen inom Jämtlands läns ladstings verksamhetsområde. Detta ska ske genom att förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar. Verksamheten ska bedrivas för landstinget, i första hand i rekryteringsfrämjande syfte. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Östersund, jämtland . Det du kan läsa på Listan.se om Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 741
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 25,005 24,050 23,480
Rörelseresultat 2,724 4,656 1,802
Resultat efter finansnetto 1,345 3,165 683
Resultat före skatt 1,009 2,503 683
Årets resultat 741 1,977 683
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 56,168 52,737 53,459
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,768 5,379 3,043
Summa 58,936 58,115 56,503
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,500 2,500 2,500
Bundet eget kapital 2,500 2,500 2,500
Eget kapital 16,680 15,957 13,999
Obeskattade reserver 998 662 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 35,796 36,478 37,168
Kortfristiga skulder 5,462 5,018 5,336
Eget kapital och skulder 58,936 58,115 56,503
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 50.70% 107.20% 57.00%
Vinstmarginal 10.90% 19.40% 7.70%
Soliditet 29.50% 28.30% 24.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 2 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 713 617 534
Personalkostnader 1,318 1,063 940
Sociala kostnader 404 327 281
Aktieutdelning 13 18 19
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
410718-XXXX Hult, Margot Judit Irene Ledamot sedan 2008-02-06
440310-XXXX Karlsson, Björn Georg Suppleant sedan 2011-10-14
461224-XXXX Onilsgård, Stig Gustav Emanuel Lekmannarevisor sedan 2011-10-14
470314-XXXX Geijer, Rolf Gunnar Ledamot sedan 1999-09-08
501224-XXXX Edström, Ulf Håkan Suppleant sedan 2011-10-14
560109-XXXX Lundin, Börje Elving Gunnar Ledamot sedan 2011-10-14
641110-XXXX Bergqvist, Bengt Olof Ledamot sedan 2003-11-01
641110-XXXX Bergqvist, Bengt Olof Ordförande sedan 2003-11-01
710824-XXXX Olofsson, Mona Kristina Extern verkställande direktör sedan 2011-10-14
781127-XXXX Vernberg, Anna-Karin Ingrid Ledamot sedan 2011-10-14
800909-XXXX Österberg, Anna Karin Cecilia Suppleant sedan 2011-10-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2011-10-14
680807-XXXX Magnusson, Lars Michael Huvudansvarig revisor sedan 2011-10-14
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
370417-XXXX Hjelm, Thord Gunnar Ledamot 2008-02-06 - 2011-10-14
380110-XXXX Jansson, Sten Sigurd Ledamot 2009-02-18 - 2011-10-14
390206-XXXX Olsson, Lars Sture Ledamot 1999-09-08 - 2008-02-06
390503-XXXX Berglund, Alvi Suppleant 2006-02-08 - 2008-02-06
401213-XXXX Ericson, Kjell Hans Rune Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-02-06
441005-XXXX Bergqvist, Jan-Erik Lekmannarevisor 2003-11-01 - 2008-02-06
461205-XXXX Bengtsson, Sune Roland Suppleant 2008-02-06 - 2011-10-14
470328-XXXX Moberg, Eva Elisabet Extern verkställande direktör 2004-08-06 - 2011-10-14
481208-XXXX Nyberg, Mona Elisabeth Lekmannarevisor 2008-02-06 - 2011-10-14
541030-XXXX Ström, Per Erik Helge Ledamot 2003-11-01 - 2008-02-06
550807-XXXX Högström, Alf Otto Suppleant 2003-11-01 - 2008-02-06
570220-XXXX Dahlin, Jan Olof Ledamot 1995-12-18 - 2008-02-06
600110-XXXX Hålén, Bo Ove Mikael Suppleant 2008-02-06 - 2011-10-14
601031-XXXX Persson, Lena Birgitta Suppleant 2003-11-01 - 2008-02-06
680309-XXXX Hildebrand, Anna Kristina Ledamot 2008-02-06 - 2009-02-18
720317-XXXX Andersson, Thomas Karlo Suppleant 2008-02-06 - 2011-10-14
Tidigare Tillsynsbefattningar
556356-9382 Grant Thornton Sweden AB Revisor 2003-11-01 - 2011-10-14
710205-XXXX Eriksson, Bengt Mattias Huvudansvarig revisor 2003-11-01 - 2011-10-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556527-5962
VD Olofsson ,Mona
Registrerat 1995-12-18
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Köpmangatan 41 BV
Postnummer 83130
Postort Östersund
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen inom Jämtlands läns ladstings verksamhetsområde. Detta ska ske genom att förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar. Verksamheten ska bedrivas för landstinget, i första hand i rekryteringsfrämjande syfte. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Bergqvist, Bengt Olof >Olofsson, Mona Kristina>Vernberg, Anna-Karin Ingrid Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder