Jysk AB - Östersund

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

063-85054

Välkommen till Jysk AB - Östersund!

Bolaget skall idka inköp och försäljning av möbler, hemtextilier och annan heminredning, försäljning och förmedling av resor samt därmed förenlig verksamhet.
Jysk AB - Östersund är registerat som aktivt privat aktiebolag i Östersund, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Jysk AB - Östersund är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 118762
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2,808,230 2,744,670 2,772,970
Rörelseresultat 222,426 296,946 360,581
Resultat efter finansnetto 217,315 304,082 358,929
Resultat före skatt 162,012 227,191 360,195
Årets resultat 118,762 166,559 266,068
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 544,377 689,853 689,361
Anläggningstillgångar 198,896 206,680 215,708
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,181,431 1,092,911 1,334,491
Summa 1,380,327 1,299,590 1,550,199
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 250 250 250
Bundet eget kapital 250 250 250
Eget kapital 883,609 929,846 1,028,287
Obeskattade reserver 137,769 82,466 5,575
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 358,949 287,278 516,337
Eget kapital och skulder 1,380,327 1,299,590 1,550,199
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 329.10% 380.40% 258.50%
Vinstmarginal 7.90% 10.80% 13.00%
Soliditet 71.80% 76.20% 66.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 1,081 1,319 1,305
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,851 0 0
Personalkostnader 395,701 365,483 367,656
Sociala kostnader 101,088 90,610 93,287
Aktieutdelning 0 165,000 265,000
Beviljad Checkkredit 5,250 5,250 250
Varav utnyttjad 0 0 250

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
590925-XXXX Bögh, Jan Ledamot sedan 2004-02-10
590925-XXXX Bögh, Jan Ordförande sedan 2004-02-10
590925-XXXX Bögh, Jan Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-11-01
650602-XXXX Nielsen, Mikael Havndrup Ledamot sedan 2011-04-06
650602-XXXX Nielsen, Mikael Havndrup Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-04-06
670224-XXXX Naundrup, Henrik Ledamot sedan 2004-02-10
670224-XXXX Naundrup, Henrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2004-02-10
720526-XXXX Brunsborg, Jacob Ledamot sedan 2004-02-10
720526-XXXX Brunsborg, Jacob Utlandsbosatt inom EES sedan 2004-02-10
721208-XXXX Sjödin, Johan Staffan Extern verkställande direktör sedan 2005-11-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2010-12-03
710909-XXXX Sassler, Tord Erik Huvudansvarig revisor sedan 2010-12-03
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556425-1246
VD Sjödin ,Johan
Registrerat 1991-05-07
Status Aktivt
Anställda 1081
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1991-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kolarevägen 6
Postnummer 83172
Postort Östersund
KARTA
Karta till Jysk AB - Östersund
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47532 Hemtextilbutiker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall idka inköp och försäljning av möbler, hemtextilier och annan heminredning, försäljning och förmedling av resor samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Brunsborg, Jacob >Bögh, Jan>Naundrup, Henrik Firman tecknas av en av >Nielsen, Mikael Havndrup >Sjödin, Johan Staffani förening med två av >Brunsborg, Jacob >Bögh, Jan >Naundrup, HenrikDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder