Crd Holding AB


Kontaktuppgifter

063-5010822
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Crd Holding AB!

Förvaltning av värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Crd Holding AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Östersund, jämtland . Det du kan läsa på Listan.se om Crd Holding AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat -223
Resultat efter finansnetto -224
Resultat före skatt -224
Årets resultat -224
Balansräkning 2012-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 13,944
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 231
Summa 14,176
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 12,000
Bundet eget kapital 12,000
Eget kapital 12,000
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2,176
Eget kapital och skulder 14,176
NYCKELTAL 2012-12
Kassalikviditet 10.60%
Vinstmarginal 0.00%
Soliditet 84.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12
Antal anställda 1
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 131
Sociala kostnader 1
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420401-XXXX Sandström, Bo Gunnar Ledamot sedan 2012-03-02
420401-XXXX Sandström, Bo Gunnar Ordförande sedan 2012-03-02
600927-XXXX Lindhagen, Anna Margareta Suppleant sedan 2012-03-02
650518-XXXX Andersson, Hans Eric Vidar Ledamot sedan 2012-03-02
660906-XXXX Hjelde Sandström, Mårten Olaf Ledamot sedan 2012-03-02
660906-XXXX Hjelde Sandström, Mårten Olaf Verkställande direktör sedan 2012-03-02
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
641107-XXXX Lidén, Lars Martin Urban Revisor 2012-03-02 - 2013-05-07