Åkes Radio Tv, Å Larsson AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

019-131460
akes@audiovideo.se

Välkommen till Åkes Radio Tv, Å Larsson Aktiebolag!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med radio och TV, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Åkes Radio Tv, Å Larsson Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Örebro, örebro . Det du kan läsa på Listan.se om Åkes Radio Tv, Å Larsson Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -418
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 15,353 17,511 16,255
Rörelseresultat -619 -14 246
Resultat efter finansnetto -418 -409 1,479
Resultat före skatt 382 -409 1,479
Årets resultat -418 -442 1,348
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 3,500 4,074 4,546
Anläggningstillgångar 2,274 2,276 2,315
Kortfristiga fordringar 1,045 1,431 3,213
Omsättningstillgångar 17,424 19,123 19,586
Summa 19,698 21,400 21,901
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 18,701 19,119 19,562
Obeskattade reserver 0 800 800
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 997 1,481 1,540
Eget kapital och skulder 19,698 21,400 21,901
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 1,747.60% 1,291.20% 1,271.80%
Vinstmarginal -4.00% -0.10% 1.50%
Soliditet 94.90% 92.00% 92.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 6 7 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 367 420
Personalkostnader 2,997 3,155 2,985
Sociala kostnader 872 896 862
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
360126-XXXX Larsson, Anne-Marie Suppleant sedan 1971-01-07
620324-XXXX Larsson, Anders Perry Ledamot sedan 2003-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
800528-XXXX Hedlund, Carl David Revisor sedan 2013-03-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556143-2690
Registrerat 1971-01-07
Status Aktivt
Anställda 6
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1970-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kungsgatan 17
Postnummer 70211
Postort Örebro
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47430 Radio- och TV-affärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med radio och TV, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen