Ödåkra - Väla - Ödåkra-Väla

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

042-205320

Välkommen till Ödåkra - Väla - Ödåkra-Väla!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt utveckla, äga och driva mobila och fasta telekommunikationsnät samt att försälja och tillhandahålla tjänster inom bredband, TV och telefoni och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ödåkra - Väla - Ödåkra-Väla är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Ödåkra-Väla, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Ödåkra - Väla - Ödåkra-Väla är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1173650
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11,235,902 11,686,012 10,955,316
Rörelseresultat 1,803,641 1,568,951 690,061
Resultat efter finansnetto 1,947,111 1,954,522 610,880
Resultat före skatt 1,495,678 2,061,593 996,060
Årets resultat 1,173,650 2,086,712 732,664
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 300,155 142,052 129,097
Anläggningstillgångar 5,182,862 5,680,402 6,652,089
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 7,509,053 5,823,612 5,423,625
Summa 12,691,915 11,504,014 12,075,714
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50,000 50,000 50,000
Bundet eget kapital 50,000 50,000 50,000
Eget kapital 7,020,789 5,777,089 3,784,968
Obeskattade reserver 1,498,352 1,046,919 1,153,990
Avsättningar 356,275 363,916 255,990
Långfristiga skulder 30,061 323,028 3,483,229
Kortfristiga skulder 3,786,438 3,993,062 3,397,537
Eget kapital och skulder 12,691,915 11,504,014 12,075,714
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 198.30% 145.80% 159.60%
Vinstmarginal 15.00% 12.70% 6.10%
Soliditet 64.50% 56.90% 38.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 1,614 1,782 1,821
Löner Styrelse/VD 2,186 2,097 0
Varav Bonus/tantiem 7,104 6,853 5,932
Personalkostnader 1,454,313 1,608,614 1,491,009
Sociala kostnader 427,254 435,903 444,025
Aktieutdelning 1,085,000 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600823-XXXX Nilsen, Knut Haakon Ledamot sedan 2012-09-19
600823-XXXX Nilsen, Knut Haakon Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-09-19
661006-XXXX Katla, Nils Ledamot sedan 2008-04-21
661006-XXXX Katla, Nils Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-04-21
670619-XXXX Spilling, Rolv Erik Ledamot sedan 2011-06-22
670619-XXXX Spilling, Rolv Erik Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-06-22
680212-XXXX Johnsen, Kjell-Morten Ledamot sedan 2012-07-10
680212-XXXX Johnsen, Kjell-Morten Ordförande sedan 2012-07-10
680212-XXXX Johnsen, Kjell-Morten Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-07-10
681214-XXXX Hofbauer, Patrik Eduard Ledamot sedan 2013-04-17
681229-XXXX Norling, Lars-Åke Valdemar Extern verkställande direktör sedan 2009-03-16
681229-XXXX Norling, Lars-Åke Valdemar Särskild delgivningsmottagare sedan 2009-05-27
710910-XXXX Braekken, Hanne Resch Ledamot sedan 2013-09-27
710910-XXXX Braekken, Hanne Resch Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-09-27
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2006-04-12
620523-XXXX Forss, Ulf Michael Huvudansvarig revisor sedan 2006-04-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556421-0309
VD Norling ,Lars-Åke
Registrerat 1991-03-04
Status Fusion avslutad
Anställda 1614
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1991-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Marknadsvägen 9
Postnummer 26036
Postort Ödåkra-Väla
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
61200 Telekommunikationsbolag, trådlöst
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt utveckla, äga och driva mobila och fasta telekommunikationsnät samt att försälja och tillhandahålla tjänster inom bredband, TV och telefoni och bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder