Natpec Invest AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

070-6294322

Välkommen till Natpec Invest AB!

Bolagets verksamhet skall vara att investera eget och andras kapital i jord-och skogsmark samt bedriva jord-och skogsförvaltning inom och utom Sverige samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även investera kapital och kompetens i nya och befintliga bolag samt förvalta värdepapper för egen räkning.
Natpec Invest AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Åtvidaberg, östergötland . Det du kan läsa på Listan.se om Natpec Invest AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -717
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 961 2,333 6,028
Rörelseresultat -704 146 789
Resultat efter finansnetto -1,019 -482 515
Resultat före skatt -717 -454 365
Årets resultat -717 -454 241
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 2,765
Anläggningstillgångar 7,325 7,053 4,279
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 419 824 3,553
Summa 7,744 7,877 7,832
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 122 839 1,292
Obeskattade reserver 0 302 330
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 6,891 6,379 4,498
Kortfristiga skulder 731 357 1,711
Eget kapital och skulder 7,744 7,877 7,832
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 57.30% 230.80% 207.70%
Vinstmarginal -73.30% 6.30% 13.10%
Soliditet 1.60% 13.40% 19.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 189 162 137
Sociala kostnader 156 146 125
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1,000 1,000 1,050
Varav utnyttjad 366 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
611024-XXXX Karlsson, Stig Sören Revisorssuppleant sedan 2007-04-24
661208-XXXX Lingårdh, Anna Kristina Suppleant sedan 2007-04-24
670228-XXXX Lingårdh, Hans Patrik Ledamot sedan 2007-04-24
Nuvarande Tillsynsbefattningar
640614-XXXX Niklasson, Clas Håkan Berth Revisor sedan 2007-04-24
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556719-5846
Registrerat 2007-01-08
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2007-03-22
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kammarbovägen 14
Postnummer 59741
Postort Åtvidaberg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
66120 Fondkommissionärer m.fl.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet skall vara att investera eget och andras kapital i jord-och skogsmark samt bedriva jord-och skogsförvaltning inom och utom Sverige samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även investera kapital och kompetens i nya och befintliga bolag samt förvalta värdepapper för egen räkning.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen