Fondrådgivaren No. 1 AB


Kontaktuppgifter

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Fondrådgivaren No. 1 AB!

Bolaget ska bedriva finansiell rådgivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Fondrådgivaren No. 1 AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Åstorp, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Fondrådgivaren No. 1 AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 1,497 2,364
Rörelseresultat 13 24
Resultat efter finansnetto 1 -25
Resultat före skatt 1 -25
Årets resultat 1 -25
Balansräkning 2013-04 2012-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0
Anläggningstillgångar 25 55
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 135 137
Summa 160 192
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50
Bundet eget kapital 50 50
Eget kapital 26 25
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 27 20
Kortfristiga skulder 107 147
Eget kapital och skulder 160 192
NYCKELTAL 2013-04 2012-04
Kassalikviditet 126.20% 93.20%
Vinstmarginal 0.90% 1.00%
Soliditet 16.30% 13.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04
Antal anställda 2 2
Löner Styrelse/VD 0 0
Varav Bonus/tantiem 493 740
Personalkostnader 1,061 1,181
Sociala kostnader 284 301
Aktieutdelning 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0
Varav utnyttjad 16 14

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
661012-XXXX Svensson, Mats Olof Lennart Ledamot sedan 2011-02-03
771008-XXXX Jönsson, Åsa Kristina Suppleant sedan 2011-02-03
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
700420-XXXX Jönsson, Örjan Magnus Ledamot 2010-12-09 - 2011-02-03
721213-XXXX Bäckström, Jan Håkan Mattias Suppleant 2010-12-09 - 2011-02-03