Whirlpool Nordic AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-6850500

Välkommen till Whirlpool Nordic AB!

Bolaget skall bedriva försäljning och partihandel av vitvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Whirlpool Nordic AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Årsta, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Whirlpool Nordic AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2246
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 55,206 53,850 44,848
Rörelseresultat 1,961 2,752 2,538
Resultat efter finansnetto 2,246 3,008 2,677
Resultat före skatt 2,246 3,008 2,677
Årets resultat 2,246 3,008 2,677
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 309 227
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 51,048 48,479 44,096
Summa 51,349 48,788 44,323
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,100 1,100 1,100
Bundet eget kapital 1,100 1,100 1,100
Eget kapital 40,972 38,726 35,718
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 10,377 10,062 8,605
Eget kapital och skulder 51,349 48,788 44,323
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 491.90% 481.80% 512.40%
Vinstmarginal 3.60% 5.10% 5.70%
Soliditet 79.80% 79.40% 80.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 49 48 43
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 10,068 10,519 8,660
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
650512-XXXX Skaug Andersson, Anne Evelyn Ledamot sedan 2013-08-08
661231-XXXX Railton, Ian Ledamot sedan 2013-08-08
661231-XXXX Railton, Ian Ordförande sedan 2013-08-08
661231-XXXX Railton, Ian Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-08-08
670328-XXXX Broberg, Eivor Camilla Extern firmatecknare sedan 2006-03-09
671030-XXXX Reijonen, Jari-Pekka Tapani Suppleant sedan 2010-12-03
710705-XXXX Andreasson, Fredric Kent Ulf Ledamot sedan 2009-08-28
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2004-12-29
670810-XXXX Engström, Annika Elisabeth Huvudansvarig revisor sedan 2008-07-04
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556536-7454
Registrerat 1996-11-29
Status Aktivt
Anställda 49
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1997-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 90143
Postnummer 12021
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning och partihandel av vitvaror samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna >suppleanten>externa firmatecknaren