Trädgårdsgrossisten i Stockholm AB


Kontaktuppgifter

08-813040
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Trädgårdsgrossisten i Stockholm Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva handel med fröer och trädgårdsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Trädgårdsgrossisten i Stockholm Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Årsta, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Trädgårdsgrossisten i Stockholm Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 264
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15,729 14,704 14,330
Rörelseresultat 499 -150 556
Resultat efter finansnetto 488 -155 574
Resultat före skatt 363 84 599
Årets resultat 264 53 430
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,040 2,083 1,512
Anläggningstillgångar 100 128 227
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 5,530 4,915 4,329
Summa 5,630 5,043 4,556
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 364 364 300
Bundet eget kapital 364 364 300
Eget kapital 3,295 3,031 2,578
Obeskattade reserver 392 267 506
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 23 64
Kortfristiga skulder 1,943 1,722 1,408
Eget kapital och skulder 5,630 5,043 4,556
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 284.60% 285.40% 307.50%
Vinstmarginal 3.20% -1.00% 3.90%
Soliditet 63.70% 63.90% 64.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 6 6 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 813
Personalkostnader 2,272 2,547 2,042
Sociala kostnader 555 640 554
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 500
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520824-XXXX Dahlberg, Jan Erik Göran Ledamot sedan 2003-10-31
520923-XXXX Steiness, Catrine Christina Suppleant sedan 2013-03-25
520923-XXXX Steiness, Catrine Christina Verkställande direktör sedan 2010-01-27
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2011-11-03
760310-XXXX Berglund, Carl Johan Alexander Huvudansvarig revisor sedan 2009-11-18
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520824-XXXX Dahlberg, Jan Erik Göran Ordförande 2010-01-27 - 2013-03-25
520923-XXXX Steiness, Catrine Christina Ledamot 2010-01-27 - 2013-03-25
520923-XXXX Steiness, Catrine Christina Suppleant 2003-10-31 - 2010-01-27
580904-XXXX Larsson, Lilian Marita Ledamot 2010-01-27 - 2011-09-13
670421-XXXX Lindgren, Carl Erik Ragnarsson Ledamot 2011-09-13 - 2013-03-25
691128-XXXX Svärdson, Pär Johan Ledamot 2011-09-13 - 2013-03-25
Tidigare Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2007-03-16 - 2011-11-03
660212-XXXX Haglund, Åsa Gertrud Huvudansvarig revisor 2008-01-08 - 2009-11-18