Arno Holm Matgrossisten AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-50688888
info@arnoholm.se

Välkommen till Arno Holm Matgrossisten Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva partihandel i livsmedel och idka därmed förenlig rörelse. Finansieringsverksamhet dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbo lag. Leasing av inredning och maskiern för restauranger'/offentlig miljö.
Arno Holm Matgrossisten Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Årsta, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Arno Holm Matgrossisten Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1141
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 123,521 125,289 126,866
Rörelseresultat 1,972 2,452 4,851
Resultat efter finansnetto 1,768 2,196 4,671
Resultat före skatt 1,580 2,196 4,671
Årets resultat 1,141 1,589 3,403
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 20,523 22,386 17,194
Anläggningstillgångar 6,408 5,099 5,093
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 32,046 34,557 29,179
Summa 38,454 39,657 34,272
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 7,685 7,650 7,756
Obeskattade reserver 663 475 475
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 4,360 4,100 5,282
Kortfristiga skulder 25,746 27,432 20,759
Eget kapital och skulder 38,454 39,657 34,272
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 124.50% 126.00% 140.60%
Vinstmarginal 1.60% 1.90% 3.80%
Soliditet 21.30% 20.20% 23.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 33 33 32
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 627
Personalkostnader 13,774 13,215 13,255
Sociala kostnader 3,854 3,435 3,542
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 4,000 4,000 4,000
Varav utnyttjad 0 0 142

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
481112-XXXX Wu, Benny Ming Tat Ledamot sedan 1000-01-01
490503-XXXX Johansson, Sven Bertil Evert Ledamot sedan 2013-06-24
530316-XXXX Månsson, Yngve Ronny Ledamot sedan 2000-03-21
600822-XXXX Chan, Ngai Shun Edison Ledamot sedan 2003-10-30
600822-XXXX Chan, Ngai Shun Edison Verkställande direktör sedan 2006-04-12
651031-XXXX Borgsten, Lars Elving Ledamot sedan 2006-04-12
651031-XXXX Borgsten, Lars Elving Ordförande sedan 2011-08-18
670425-XXXX Holgersson, Carina Margareta Ledamot sedan 2000-03-21
870824-XXXX Wu, May Yee Ledamot sedan 2011-08-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2013-03-06
660323-XXXX Westman, Susanne Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-06
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
380124-XXXX Rannberg, Georg Harald Ledamot 2000-03-21 - 2011-08-18
380124-XXXX Rannberg, Georg Harald Ordförande 2000-03-21 - 2011-08-18
Tidigare Tillsynsbefattningar
490503-XXXX Johansson, Sven Bertil Evert Revisor 2003-10-30 - 2012-07-13
700902-XXXX Svenander, Johnny Sten Christer Revisor 2012-07-13 - 2013-03-06
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556064-0335
VD Chan ,
Registrerat 1956-12-03
Status Aktivt
Anställda 33
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Åbyvägen 20
Postnummer 12044
Postort Årsta
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46320 Partihandel med kött- och köttvaror
46310 Partihandel med frukt och grönsaker
46380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva partihandel i livsmedel och idka därmed förenlig rörelse. Finansieringsverksamhet dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbo lag. Leasing av inredning och maskiern för restauranger'/offentlig miljö.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Chan, Ngai Shun Edison >Wu, Benny Ming TatFirman tecknas två i förening av >ledamöterna