Arno Holm Matgrossisten AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-50688888
info@arnoholm.se

Välkommen till Arno Holm Matgrossisten Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva partihandel i livsmedel och idka därmed förenlig rörelse. Finansieringsverksamhet dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbo lag. Leasing av inredning och maskiern för restauranger'/offentlig miljö.
Arno Holm Matgrossisten Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Årsta, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Arno Holm Matgrossisten Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2450
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 119,193 123,521 125,289
Rörelseresultat 3,480 1,972 2,452
Resultat efter finansnetto 3,374 1,768 2,196
Resultat före skatt 3,170 1,580 2,196
Årets resultat 2,450 1,141 1,589
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 12,889 20,523 22,386
Anläggningstillgångar 10,387 6,408 5,099
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 27,172 32,046 34,557
Summa 37,559 38,454 39,657
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 7,640 7,685 7,650
Obeskattade reserver 867 663 475
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 8,561 4,360 4,100
Kortfristiga skulder 20,491 25,746 27,432
Eget kapital och skulder 37,559 38,454 39,657
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 132.60% 124.50% 126.00%
Vinstmarginal 2.90% 1.60% 1.90%
Soliditet 22.10% 21.30% 20.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 29 33 33
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 13,394 13,774 13,215
Sociala kostnader 3,787 3,854 3,435
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 4,000 4,000 4,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
481112-XXXX Wu, Benny Ming Tat Ledamot sedan 1956-12-03
490503-XXXX Johansson, Sven Bertil Evert Ledamot sedan 2013-06-24
600822-XXXX Chan, Ngai Shun Edison Ledamot sedan 2003-10-30
600822-XXXX Chan, Ngai Shun Edison Verkställande direktör sedan 2006-04-12
651031-XXXX Borgsten, Lars Elving Ledamot sedan 2006-04-12
651031-XXXX Borgsten, Lars Elving Ordförande sedan 2011-08-18
670425-XXXX Holgersson, Carina Margareta Ledamot sedan 2000-03-21
870824-XXXX Wu Heyrowsky, May Yee Ledamot sedan 2011-08-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2013-03-06
660323-XXXX Westman, Susanne Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-06
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556064-0335
VD Chan ,
Registrerat 1956-12-03
Status Aktivt
Anställda 29
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1992-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Åbyvägen 20
Postnummer 12044
Postort Årsta
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46320 Partihandel med kött- och köttvaror
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva partihandel i livsmedel och idka därmed förenlig rörelse. Finansieringsverksamhet dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbo lag. Leasing av inredning och maskiern för restauranger'/offentlig miljö.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Chan, Ngai Shun Edison >Wu, Benny Ming TatFirman tecknas två i förening av >ledamöterna