Svanqvist Tryckeri - Årjäng

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0573-10360

Address

Firman inaktiv
uppgifterna har dolts

Välkommen till Svanqvist Tryckeri - Årjäng!

Aktiebolaget ska bedriva grafisk verksamhet innefattande tryckeri-och reklambyråverksamhet, utföra administrativa tjänster, fastighetsförvaltning, förvaltning av värdepapper samt därmed jämförbar verksamhet.
Svanqvist Tryckeri - Årjäng är registerat som konkursbeslut privat aktiebolag i Årjäng, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Svanqvist Tryckeri - Årjäng är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1086
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 9,215 6,774 5,819
Rörelseresultat 1,475 170 -22
Resultat efter finansnetto 1,286 123 -81
Resultat före skatt 1,086 123 -81
Årets resultat 1,086 123 -81
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 721 540 518
Anläggningstillgångar 5,610 2,858 3,511
Kortfristiga fordringar 1 29 29
Omsättningstillgångar 3,765 2,051 1,536
Summa 9,375 4,909 5,046
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,874 988 1,866
Obeskattade reserver 200 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 4,434 2,389 1,833
Kortfristiga skulder 2,867 1,532 1,348
Eget kapital och skulder 9,375 4,909 5,046
NYCKELTAL 2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet 131.30% 133.90% 113.90%
Vinstmarginal 11.60% 2.50% -0.40%
Soliditet 21.60% 20.10% 37.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 10 6 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 55 317 0
Personalkostnader 4,694 2,620 2,014
Sociala kostnader 1,393 837 716
Aktieutdelning 200 200 0
Beviljad Checkkredit 600 0 300
Varav utnyttjad 518 333 54

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
740420-XXXX Eksköld, Per Fredrik Ledamot sedan 2010-12-28
750419-XXXX Eksköld, Lina Minette Suppleant sedan 2010-12-28
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556194-8992
Registrerat 1977-04-04
Status Konkursbeslut
Anställda 10
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Nej
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva grafisk verksamhet innefattande tryckeri-och reklambyråverksamhet, utföra administrativa tjänster, fastighetsförvaltning, förvaltning av värdepapper samt därmed jämförbar verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleantenBolaget saknar registrerad kvalificerad revisor.