Orrfågeln AB


Kontaktuppgifter

0532-12814

Address

Vassgatan 7
 66234 Åmål
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Orrfågeln AB!

Bedriva affärskonsultverksamhet, publicera matrecept och bedriva handel med reklam och köksutrustning på internet
Orrfågeln AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Åmål, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Orrfågeln AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 802 611
Rörelseresultat 35 134
Resultat efter finansnetto 35 134
Resultat före skatt 26 100
Årets resultat 19 74
Balansräkning 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 343 286
Summa 343 286
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50
Bundet eget kapital 50 50
Eget kapital 74 124
Obeskattade reserver 42 34
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 227 128
Eget kapital och skulder 343 286
NYCKELTAL 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 151.10% 223.40%
Vinstmarginal 2.70% 21.90%
Soliditet 30.60% 51.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12
Antal anställda 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0
Personalkostnader 1,090 320
Sociala kostnader 258 129
Aktieutdelning 20 70
Beviljad Checkkredit 0 0
Varav utnyttjad 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500606-XXXX Karlsson, Lars Walter Ledamot sedan 2011-02-14
500606-XXXX Karlsson, Lars Walter Verkställande direktör sedan 2011-02-14
500606-XXXX Karlsson, Lars Walter Ordförande sedan 2011-02-14
540430-XXXX Kjellebäck Karlsson, Gerd Ing-Marie Ledamot sedan 2011-02-14
790802-XXXX Christiansen Kjellebäck, Allan Martin Suppleant sedan 2011-02-14