Onea AB


Kontaktuppgifter

08-7304365
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Onea AB!

Bolaget skall bedriva agenturverksamhet och handel avseende glas, porslin, keramik, husgeråd och presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Onea AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Åkersberga, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Onea AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 3
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 175 206 18
Rörelseresultat 3 -10 -76
Resultat efter finansnetto 3 -10 -76
Resultat före skatt 3 -10 -76
Årets resultat 3 -10 -76
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 55 63 77
Summa 55 63 77
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 47 43 53
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 20 23
Eget kapital och skulder 55 63 77
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 687.50% 315.00% 334.80%
Vinstmarginal 1.70% -4.90% -422.20%
Soliditet 85.50% 68.30% 68.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 1 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 41 28 0
Personalkostnader 84 53 11
Sociala kostnader 13 9 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470630-XXXX Lindgren, Inga-Lill Teresia Revisorssuppleant sedan 2003-11-01
640103-XXXX Nåbert, Hans Olle Ledamot sedan 2003-11-01
660922-XXXX Bergroth, Mikael Kjell Åke Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
421130-XXXX Sundberg, Lars-Göran Revisor sedan 2003-11-01